Archives

  Projekt TRAILBLAZER demonstrirao je mogućnosti smanjenja potrošnje energije u urbanom prijevozu roba kroz implementiranje Planova dostave i održavanja (Delivery and Servicing Plans – DSPs).

   Inicijativa CIVITAS pokrenula je, osim demonstracijskih projekata potprograma CIVITAS I, II, PLUS i PLUS II, i skup istraživačkih projekata orijentiranih na povećanje znanja i inovacije u prometu. Ovi projekti, financirani iz HORIZON 2020 programa EU, proširiti će fokus CIVITAS inicijative na promjenu navika vezanih za korištenje klasičnih vozila na fosilna goriva, zatim na smanjenje utjecaja i troškova urbanog prijevoza roba i tereta te na rješavanje urbane prometne zagušenosti.

    Inicijativa CIVITAS pokrenula je, osim demonstracijskih projekata potprograma CIVITAS I, II, PLUS i PLUS II, i skup istraživačkih projekata orijentiranih na povećanje znanja i inovacije u prometu. Ovi projekti, financirani iz HORIZON 2020 programa EU, proširiti će fokus CIVITAS inicijative na promjenu navika vezanih za korištenje klasičnih vozila na fosilna goriva, zatim na smanjenje utjecaja i troškova urbanog prijevoza roba i tereta te na rješavanje urbane prometne zagušenosti.

     PRO-E-BIKE projekt promovira korištenje električnih bicikala i skutera kao okolišno prihvatljivu alternativu motornim vozilima na fosilna goriva, u svrhu dostave robe i tereta te za prijevoz putnika u europskim gradovima.

      Promovirajući bicikle, teretne bicikle i dodatnu opremu, CYCLELOGISTICS je usmjeren na smanjenje onečišćenja motornih vozila u prijevozu tereta u europskim gradovima.