Archives

    BIKE PAL je projekt orijentiran na poboljšanje sigurnosti biciklista u prometu kroz podizanje razine svijesti o ovoj tematici, s naglaskom na studentsku populaciju uključenih gradova i ključne dionike.

      Projekt T.aT. razmatra pitanja razvoja prometa na sveučilištima te uvođenja održivih oblika prometa.