Archives

  BIKE INTERMODAL razmatra ideju ‘biciklističke intermodalnosti’ u funkciji integracije javnog prijevoza i biciklističkog prometa. Pored inicijativa koje nastoje unaprijediti javne politike vezane za biciklistički promet te biciklističku infrastrukturu, BIKE INTERMODAL se naziva ‘trećim stupom’ planiranja biciklističkog prometa, donoseći novu funkcionalnost za krajnje korisnike. Naspram postojećih modela sklopivih bicikla koji zbog težine (min. 12-15kg) i volumena (min. 150 kubičnih litara) nisu pogodni za nošenje u javnom prijevozu, projektom je razvijen sklopivi bicikl znatno lakši od drugih modela i velike kompaktnosti. U okviru projekta napravljen je značajan korak u njegovoj komercijalizaciji.

   S obzirom na izazove vezane za ograničenost prometa i nisku kvalitetu javne prometne infrastrukture u državama Jugoistočne Europe, projekt TRANSDANUBE je nastojao osmisliti inovativne modele za povećanje dostupnosti i kvalitete urbanog prometa i poticanje razvoja turizma.

    Projekt ABC.MULTIMODAL nastoji učiniti gradove zelenim, ‘pametnim’ i sigurnijim kroz poticanje održive urbane mobilnosti.

     Napuštajući tradicionalne tehnike proizvodnje bicikala, projekt BIKE INTERMODAL je unaprijedio proces industrijske proizvodnje i osmislio koncept inovativnog sklopivog bicikla. Tehnološke inovacije, smanjenje težine i volumena te olakšanje procesa sklapanja znatno su doprinijeli integraciji javnog prijevoza i bicikliranja.

      Cilj projekta BITIBI je korištenje nizozemskog modela putovanja biciklom na vlak, pritom kombinirajući vlak kao najefikasniji oblik prometa na duže relacije i bicikl kao najefikasnije prometno sredstvo na kraće relacije.