Archives

  Projekt WALCYNG jedan je od prvih istraživačkih projekata koji je razmatrao prednosti bicikliranja i hodanja u kontekstu smanjivanja prometnih zagušenja u gradovima.

   Inicijativa CIVITAS pokrenula je, osim demonstracijskih projekata potprograma CIVITAS I, II, PLUS i PLUS II, i skup istraživačkih projekata orijentiranih na povećanje znanja i inovacije u prometu. Ovi projekti, financirani iz HORIZON 2020 programa EU, proširiti će fokus CIVITAS inicijative na promjenu navika vezanih za korištenje klasičnih vozila na fosilna goriva, zatim na smanjenje utjecaja i troškova urbanog prijevoza roba i tereta te na rješavanje urbane prometne zagušenosti.

    Inicijativa CIVITAS pokrenula je, osim demonstracijskih projekata potprograma CIVITAS I, II, PLUS i PLUS II, i skup istraživačkih projekata orijentiranih na povećanje znanja i inovacije u prometu. Ovi projekti, financirani iz HORIZON 2020 programa EU, proširiti će fokus CIVITAS inicijative na promjenu navika vezanih za korištenje klasičnih vozila na fosilna goriva, zatim na smanjenje utjecaja i troškova urbanog prijevoza roba i tereta te na rješavanje urbane prometne zagušenosti.

     Projekt QUEST definira instrument revizije gradskih javnih politika vezanih za pitanja održive urbane mobilnosti.

      Projekt ADVANCE je nastojao razviti i primijeniti shemu revizije Planova održive urbane mobilnosti kako bi se povećača njihova primjena i postigla veća razina sigurnosti i održivosti prometa.

       Nastavno na iskustva projekata ENDURANCE, POLY SUMP i EPOMM PLUS, u okviru projekta CH4LLENGE nastavljeno je jačanje kapaciteta za razvijanje i implementaciju Planova održive urbane mobilnosti, fokusirajući se pritom na 4 prioritetna područja: participacija dionika, suradnja ustanova, identifikacija efikasnih mjera i nadzor i evaluacija procesa planiranja.

        ECOMOBILITY SHIFT dizajnirao je shemu za definiranje kvaliteta urbane mobilnosti (‘EcoMobility label’), odnosno alat za samoevaluaciju javnih politika i mjera postizanja održivog urbanog prometa u pogledu zaštite okoliša, dostupnosti, sigurnosti i jednakosti pristupa.

         U sklopu projekta CHAMP stvoren je konzorcij gradova s naprednim javnim politikama u domeni biciklističkog prometa koje su zatim analizirane i uspoređene, s ciljem osmišljavanja novih ideja za unaprjeđenje bicikliranja.

          U sklopu projekta BYPAD stvorena je platforma za evaluaciju i reviziju javnih politika koje se bave biciklističkim prometom.