Archives

  Polazeći od porasta broja putovanja biciklima u posljednih nekoliko godina koje nije praćeno odgovarajućim edukacijama o prometnim pravilima, pravilima ponašanja na cesti ili pravilima za bicikliste, projektom se nastoji razviti edukacijski program o pravilima za biciklistički promet namijenjen djeci školskog uzrasta.

   Kao odgovor na razvojne izazove vezane za klimatske promjene i rastuće zagađenje okoliša, VELOCITY projekt ukazat će na prednosti korištenja bicikla u javnom prijevozu.

    Povezujući teme održive urbane mobilnosti, cikloturizma i volontiranja na primjeru kulturnog-bike huba u gradu vodećeg partnera, Casarano, projekt promovira kulturu bicikliranja i njenu poveznicu s lokalnim razvojem zajednice.

     CYCLO VET projekt promovira profesionalni razvoj instruktora bicikliranja (‘Cycling Instructors’), na načelima strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

      Na tragu inicijativa školskih zajednica za favoriziranje svih oblika rekreacije, projekt LET’S PEDAL naglašava svakodnevno korištenje bicikla kao važan doprinos fizičkom i mentalnom zdravlju.

       U projektu BAMBINI nastojalo se utjecati na prometne navike roditelja i njhove djece do 6 godina starosti, ciljajući na industriju proizvoda i usluga namijenjenih bebama i maloj djeci.

        TSG NETWORK je projekt poticanja đaka, učitelja i roditelja na pješačenje i bicikliranje u i iz škole, a glavni alat postizanja ciljeva je edukativno-zabavna igra Travel Snake.

         STARS projekt ukazuje na prednosti aktivnih oblika putovanja učenika u škole diljem europskih gradova, pritom naglašavajući važnost promišljanja prometa od strane roditelja i ekološku potrebu za smanjenjem motoriziranog prometa.

          Koristeći ICT sustave praćenja kretanja bicikala i osmišljavajući sustav nagrađivanja, projekt B-TRACK-B nastoji motivirati obitelji s djecom na veće korištenje bicikala za rekreaciju u gradovima.